REGLER FOR RESERVERING

Brikkerne

 

Juniorbrikker Seniorbrikker Gæstebrikker Turneringsbrikker Fast Tid brikker Træningsbrikker

Jr

Sr

G

T

FT

TR

Klik på en af brikkerne for at læse om brugen af disse

MEDLEMMER

 

·         Hvert medlem får 2 personlige reservationsbrikker med medlemsnummer, når kontingentet er indbetalt

·         Seniorbrikker er røde. Juniorbrikker er blå.

·         En bane reserveres med 2 brikker pr. time

·         Der kan reserveres max 5 dage i forvejen

·         Der skal være overensstemmelse mellem reservationen og de personer, der benytter banen

·         Gyldig reservation har følgende kombination:

 

En person

2 ens brikker

Max 1 time

Single

2 forskellige brikker

Max 1 time

Double

4 forskellige brikker

Max 2 timer

 

·         Spillere med “fast spilletid” må ikke benytte deres reservationsbrikker i direkte forlængelse af den faste spilletid

·         Efter endt spil fjernes ens reservationsbrikker fra tavlen 

·         Hvis en reserveret bane ikke er taget i brug 10 min efter spilletids begyndelse, betragtes den som  ledig

·         Reservation på skraverede felter skal mindst indeholde én seniorbrik

·         En enkelt person kan ikke alene reservere på de skraverede felter

 

 

BESTYRELSEN

 

·         Bestyrelsen anvender følgende brikker til særlige formål:

 

TR

“Træningsbrikker” må ikke fjernes

T

“Turneringsbrikker” må ikke fjernes. Andre brikker må undtagelsesvis vige for disse brikker

FT

“Fast spilletid” må ikke fjernes.

 

GÆSTER

 

·         Gæstebrikken “G” anvendes ved reservation af baner for ikke-medlemmer.

·         Gæstespillere skal altid være i selskab med et medlem

·         Hver gæstespiller betaler en leje på 30 kr for hver påbegyndt spilletime

·         Gæstebetaling lægges i den røde box ved spilletavlen

·         En gæstespiller kan højst spille som gæst  5 timer i en sæson

·         Særlige ønsker vedr. reservation rettes til et medlem af bestyrelsen

 

FORBEHOLD

 

·         Hvis spillesituationen ændres radikalt, forbeholder bestyrelsen sig ret til at ændre i reglerne for reservation således, at alle medlemmer tilgodeses optimalt

24 marts 2010 / Bestyrelsen