Hylke Ketchersport

Formålsparagraf

Klubbens formål er, at forene glæden ved tennis og badminton med socialt samvær for alle aldersgrupper i lokalområdet.

I det omfang muligheder er til stede og ressourcer tillader det
• driver vi andre sportsaktiviteter såsom floorball
• stille vi sportsfaciliteter til rådighed såsom petanquebane, volleyball bane, basketball bane

Vi er aktivt medlem af HUGF og bidrager ved afvikling af relevante aktiviteter